Siz ne düşünüyorsunuz?

Açıklamalı - İçtihatlı| Tapu İptali Tescil Davaları; İkinci Kitap

Seçkin Yayıncılık

Mehmet Handan Surlu

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (242 hit)

Kişisel Hak hukukumuzda önemli yer tutar ve bu haktan kaynaklanan uyuşmazlıklara da uygulamada çokça rastlanır. Bu tür davaların yoğunluğunu da kişisel hak kaynaklı tapu iptal davaları oluşturur. Bu davaların çoğunun temyiz incelemesinin yapıldığı Yargıtay 14. Hukuk Dairesi?nde üye ve başkan olarak 14 yıl görev yapmış olmanın verdiği cesaretle, kişisel hak çekişmelerinin en başında yer alan satış vaadine dayalı uyuşmazlıkları, geniş içeriği nedeniyle, Seçkin Yayınevince Ekim 2007'de yayınlanan "Açıklamalı - İçtihatlı Gayrimenkul Satış Vaadi - Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil - Elatmanın Önlenmesi Davaları" isimli kitabımda ayrıntılı biçim-de incelemiştim. Kişisel hakka dayalı tapu iptalleri ile ilgili çalışmamı, yedi konuyu içeren ve yine Seçkin Yayınevince Mayıs 2008'de yayınlanan "Kişisel Hak Kaynaklı Tapu İptali Tescil Davaları I" isimli ikinci kitabımla sürdürmüştüm. Bu defa yine uygulamanın önüne çokça gelen kişisel hak kaynaklı: Başkasının Arsasına Bina Yapmaya (TMK. m.724) Taşkın Yapı Yapmaya (TMK. m.725) Başkasının Arazisine Fidan Dikmeye (TMK. m.729) İnanç Sözleşmesine Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine (BK. m.511-519) Bağışlama Taahhüdüne (BK. m.238) Dayalı tapu iptali tescil uyuşmazlıklarını ele alan "Kişisel Hak Kaynaklı Tapu İptali Tescil Davaları II" isimli bu çalışmamı hukukçuların istifadesine sunuyorum. Bu kitabımızda da her konu; önceki kitaplarımda olduğu gibi, ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak incelenmiş; Yargıtay İçtihadı Birleştirme, Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları ile uygulama ağırlıklı olarak zenginleştirilmiştir. İçtihatlara, ilgili oldukları açıklamaların hemen altında yer verilmek suretiyle, açıklama - içtihat bütünlüğünün sağlanması ve böylece açıklamaların içtihatlarla somutlaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamda yararlandığım öğreti eserlerinin değerli yazarlarını; ilgili içtihatların oluşumuna katkılarından dolayı mensubu olmaktan daima gurur duyduğum Yargıtay 14. Hukuk Dairesi?nin önceki ve şu anda görevli Yüksek Yargıçlarını, Tetkik Hakimlerini saygıyla anıyorum. Tapu İptali Tescil Davaları Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları * Kişisel Hak Kavramına İlişkin Genel Bilgiler * Başkasının Arsasına Bina Yapmaya Dayalı Tapu İptali Davaları * Yasal Dayanağı ve Hukuki Niteliği * Temsil Tescil İstemi Davasının Kabul Koşulları * Davanın Kabulünün Genel Koşulları * Davanın Kabulünün Özel Koşulları * Temliken Tescil Davalarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre * Taşkın Yapıya Dayalı Tapu İptali Davaları * Araziye Dikilen Fidanlara Dayalı Tapu İptali Davaları * İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Davaları * Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Davaları

ISBN : 9789750209185 Baskı Tarihi : 2009 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980)
Osmanlı-Türk Anayasa...
Bülent Tanör
0puan
İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması
İslam Hukukunda Hakk...
Saffet Köse
0puan
Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye
Avrupa İnsan Hakları...
Süleyman Dost
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Tapu İptali Tescil Davaları
Tapu İptali Tescil D...
Mehmet Handan Surlu Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
Taşınmaz Satış Vaadi Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali -  Tescil Elatmanın Önlenmesi Davaları
Taşınmaz Satış Vaadi...
Mehmet Handan Surlu Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
Hukuk ve Cezada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Nedeniyle; Yargılamanın Yenilenmesi
Hukuk ve Cezada Avru...
Mehmet Handan Surlu Konu : Demokrasi
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com