Siz ne düşünüyorsunuz?

Arap Edebiyatı Tarihi - 1; Cahiliye Dönemi

Fenomen Yayıncılık

Kenan Demirayak

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (513 hit)

Türkiyede Arap Edebiyatı Tarihi ile ilgili olarak, çeşitli Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde birçok Yüksek Lisans ve Doktora çalışması hazırlanmış, ancak bunların tamamına yakını bu enstitülerin raflarında kalmış ve yayınlanma imkanı bulamamıştır. Çeşitli dergilerde yayınlanan makale türü araştırmaların ya da Arap Edebiyatının belli konularını ele alan kitapların dışında, Arap Edebiyatı Tarihi alanında kitap olarak yazılmış veya tercüme edilerek yayınlanmış belli başlı eserler, tespit edebildiğimiz kadarıyla, şunlardır: - Abdurrahmân Fehmî (öl. 1904)nin Medresetul-arab (İstanbul, 1304/1888) adlı eserinin Hüseyin Elmalı-Cüneyt Eren tarafından İslam Medeniyeti Tarihi (İzmir, 2005) adıyla latinize edilmiş şekli, - Mehmed Fehmî (öl. 1944)nin Târîh-i Edebiyât-ı Arabiyye (İstanbul, 1332/1917) adlı eseri, - Corcî Zeydân (öl. 1914)ın Târîhut-temeddunil-islâmî (nşr. Huseyn Munis, I-III, Kahire, 1968) adlı eserinin Zeki Meğamiz tarafından Medeniyet-i İslâmiye Tarihi (İstanbul, 1328-29) adıyla Türkçeye yapılmış çevirisi, - Clement Huart (öl. 1926)ın La Littérature arabe (Paris, 1902) adlı eserinin Cemal Sezgin tarafından Arap ve Arap Dilinde İslam Edebiyatı (İstanbul, 1944) adıyla Türkçeye yapılmış çevirisi, - I. Goldziher (öl. 1921)in A Short History of Classical Arabic Literature (Joseph De Somogyi, Hildesheim, 1966) adlı eserinin Azmi Yüksel ve Rahmi Er tarafından Klasik Arap Literatürü (Ankara, 1993) adıyla yapılmış çevirisi, - Neşet Çağatay (öl. 2000)ın İslamdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı (Ankara Üniv., İlahiyat Fak. Basımevi, 1963) adlı eseri, -Nihad M. Çetin (öl. 1991)in Eski Arap Şiiri (İstanbul, 1973) adlı güzide çalışması, -Ahmet Subhi Furatın Arap Edebiyatı Tarihi I (Başlangıcından XVI. Asra Kadar, İstanbul, 1996) ve Arap Edebiyatı Tarihi II (XVI-XVII. Asırlar, İstanbul, 2007) adlı eseri, -Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan İslam Ansiklopedisi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmakta olan İslam Ansiklopedisindeki Arabistan maddeleri. Türkçe olarak yapılmış bu çalışmaların dışında, Brockelmannın Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL) adlı eserinin ve Fuat Sezginin Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) adlı eserinin II, VIII ve IX. Ciltlerinin Türkçeye kazandırılmasının Arap Dili ve Edebiyatı alanına ilgi duyanlara ve araştırmacılara büyük yarar sağlayacağına da işaret etmek gerekir. Elinizdeki bu çalışmanın amacı, gerek Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında öğrenim gören Lisans ve Lisansüstü Eğitim öğrencilerine, gerek Arap Dili ve Edebiyatı alanına ilgi duyan okuyuculara Türkçe yazılmış bir Arap Edebiyatı Tarihi sunmaktır. Muhtevasından da anlaşılacağı gibi, çalışma, kısa bir Girişten sonra, İslamiyet öncesi Arabistanının tarihî, siyasî, sosyal, dînî ve kültürel ortamını içeren I. Bölüm, Şiir başlığını taşıyan II. Bölüm ve Nesir başlığını taşıyan III. Bölüm olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde Cahiliye toplumunun günlük hayatıyla yakından ilgili ve vazgeçilmez edebî bir unsur olan şiir, bütün özellikleri, onu teşvik eden faktörleri, konu ve temalarıyla birlikte ele alınıp işlenmiş ve her şiir türü örneklendirilerek Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Cahiliye döneminde şiirden sonra Araplarca önemli olarak görülen hitâbet, vasiyet, atasözleri, hikmetli sözler ve kâhinlerin secili sözleri incelenmiş, verilen nesir örneklerinin tamamı Türkçeye çevrilmiştir.

ISBN : 9786056093258 Baskı Tarihi : 2009 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Yeni Türk Edebiyatında Öykü 5; Öykücüler ve Öykü Anlayışları Öyküler ve Çözümlemeleri
Yeni Türk Edebiyatın...
Ömer Lekesiz
0puan
Yeni Türk Edebiyatında Öykü 2
Yeni Türk Edebiyatın...
Ömer Lekesiz
0puan
Balıkçının Ölümü / Yaşasın Edebiyat
Balıkçının Ölümü / Y...
Sait Faik Abasıyanık
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Arap Edebiyatı Tarihi - 1; Cahiliye Dönemi
Arap Edebiyatı Tarih...
Kenan Demirayak Konu : Edebiyat Referans Kitaplar
0,0puan
Arap Edebiyatı Tarihi - II; Sadru'l-İslam Dönemi (01-41/622-661)
Arap Edebiyatı Tarih...
Kenan Demirayak Konu : Edebiyat Referans Kitaplar
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com