Siz ne düşünüyorsunuz?

İnşaat Hukuku (ciltli) Açıklamalı - İçtihatlı

Seçkin Yayıncılık

İlker Hasan Duman

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (64 hit)

Özel veya kamu inşaat sözleşmelerinin kuruluşu, tarafların edimleri, edimlerin yerine getrimle koşulları ve süresi, sözleşmenin ihlali, ihlale uygulanacak yaptırımlar, sona ermesi ve benzeri konular çok ayrıntılı biçimde ve en son Yargıtay kararları ve bilimsel görüşlerle incelendi. İnşaat Hukuku ile yakından ilgisi bulunan Borçlar Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku ve İmar Hukuku sorunları ele alındı; örneğin imar planı değişikliği tarafların kazanılmış haklarını etkiler mi? Arasa sahibinin ruhsatsız işe başlamasını yükleniciden istemesi kendisine ne kaybettirir veya kaçak veya ruhsata aykırı bina yapımının ekonomik değeri olur mu? gibi, günlük yaşamda sıkılıkla karşılaşılan sorunların tümü ele alındı. Bu kitap, yargıç, avukat, arsa sahibi, yüklenici, mühendis, belediyeler, kısaca herhangi bir inşaatla doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan herkesin yararlanacağı başucu kitabıdır. Meslekten olmayan insanlar için ihtarname ve dava dilekçelerine yer verilmiştir. Aşağıdaki soruların cevabını ve daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz. "Yüklenici denenmemiş bir yapı tekniğini deneyebilir mi? "Alt yüklenicinin asıl iş sahibinden haklarını istemesi mümkün müdür? Alt yüklenicinin ya da yüklenicinin işçisi yaralanmış, ölmüş veya yoldan geçen herhangi bir insana veya komşu apartmana bir zarar vermişse, bundan iş sahibi sorumlu tutulabilir mi? "Yüklenici, sözleşme öngörmemişse iyi malzeme seçme ve kullanmak zorunda mıdır? İyi malzeme nedir? Sözleşmeye göre yapı malzemesini iş sahibi seçmek veya temin etmek zorunda olmasına rağmen bu seçim ve tedarik yapılmamışsa, yüklenicinin hakları nelerdir? "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya programın gerisinde kalması durumunda, iş sahibi teslim süresini beklemeden ne yapabilir? "Yüklenici teslim süresi geçtiği halde eseri teslim etmemişse, iş sahibinin (eserin tamamlanarak/tamamlatılarak/tamamlatarak teslim edilmesini, cezai şart ve kira kaybını isteme hakkı) veya (eserin tamamlanarak teslimi isteğinden vazgeçtiğini hemen bildirerek eser tamamlanıp teslim edilmiş olsaydı kavuşacağı çıkarlarını) ya da (sözleşmeden dönerek kaçırdığı fırsatlar ile yaptığı giderleri) nasıl ve ne zamana kadar isteyebilir? "Eserin ayıplı olmasında iş sahibinin sorumluluğu varsa, yüklenicinin hakları nelerdir ve bu haklar nasıl kullanılmalıdır? "İş sahibi, açık ayıplı, gizli ayıplı, kasten saklanan ayıplı eseri nasıl kabul etmelidir? İş sahibi teslim aldığı eseri nasıl gözden geçirmeli ve ne zaman yükleniciye bildirmelidir? Bildirmezse hangi haklarını yitirir? "Eserin teslimi ve kabulü aynı anlama mı gelir? "İnşaat işlerinde hangi hak ve talepler ne zaman ve hangi tarihten başlayarak zamanaşımına uğrar? "İş sahibi yükleniciyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapmaya zorlayabilir mi? "İnşaat ve İskan Ruhsatını Alma Yükümlülüğü Kimindir? İmar Planındaki Değişiklik Kazanılmış Hakları Etkiler Mi? "İş Sahibi Ücret (arsa payı, işin bedeli) borcunu en geç ne zamana kadar ödemek zorundadır? Götürü ücretin arttırılması istenebilir mi? "İnşaat sözleşmesinde ücretin kesin olarak belirlendiği durumlarda,edimler arası denge bozulmuşsa bu dengenin yeniden kurulması için taraflar nasıl davranmalıdır? "Yüklenici, giderlerinde artış olmadığı halde, Fiyat Farkı Kararnamesinden yararlanabilir mi? "Yüklenici pay devrini iş sahibinden ne zaman isteyebilir? "Ücret kesin olarak değil de "yaklaşık" olarak belirlenmişse, nasıl tespit edilir? Yaklaşık olarak belirlenen ücret tahminlerin çok üstüne çıkarsa, iş sahibi sözleşmeyi bozabilir mi? "İş sahibi hiçbir gerekçe göstermeden yani tamamen keyfi olarak inşaat sözleşmesini bozabilir mi? Bu durumda yüklenicinin hakları nelerdir? "İş sahibini ilgilendiren nedenlerle yüklenici inşaatı yapamıyorsa, onun hakları nelerdir? "Yüklenici kusurlu veya kusursuz olarak ödeme güçlüğüne düşmüşse, onun ve iş sahibinin hakları nelerdir? "Yüklenici edimini yerinde getirmediğinden iş sahibi sözleşmeden dönmüşse, bu durumda, yükleniciden bağımsız bölüm satın alanlar nasıl etkilenir, onlar iyiniyet iddiasında bulunabilirler mi? "Sözleşmenin başında veya daha sonra bir "olanaksızlık" meydana gelmişse, bu, sözleşmeyi nasıl etkiler? Bir yapı komşu parsele taşmışsa, komşu parsel ve taşkın yapı sahibinin hakları nelerdir?

ISBN : 978-975-020-786-0 Baskı Tarihi : 2008-7 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980)
Osmanlı-Türk Anayasa...
Bülent Tanör
0puan
İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması
İslam Hukukunda Hakk...
Saffet Köse
0puan
Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye
Avrupa İnsan Hakları...
Süleyman Dost
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
İnşaat Hukuku
İnşaat Hukuku
İlker Hasan Duman Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
İnşaat Hukuku (ciltli) Açıklamalı - İçtihatlı
İnşaat Hukuku (ciltl...
İlker Hasan Duman Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
Açıklamalı - İçtihatlı İnşaat Hukuku
Açıklamalı - İçtihat...
İlker Hasan Duman Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com