Siz ne düşünüyorsunuz?

Büyük Cevşen; Celcelutiye'li Hizbül Envari'l Hakaikı'n Nuriye

Timaş Yayınları

Hasan Alioğlu

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (259 hit)

Hizb-ü Envaril-Hakaikın-Nuriye veya yaygın adı ile Büyük Cevşen, bizzat Bediüzzaman Hazretlerinin Mecmuâtül-Ahzabdan ve Risâle-i Nurdaki hakikatlerden derlediği bir duâ mecmuâsıdır. Piyasadaki benzerlerine ek olarak bu eşsiz dua kitabında Celcelutiye Duası ile Ashabı Bedir ve Şüheda-i Uhuda da yer verilmiştir. Büyük Cevşende yer alan duaların isimlerini ve hikmetlerini şöyle sıralayabiliriz Birinci Bölüm: Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe, Vakıa, Cuma Sûreleri, Haşir ve Bakara Sûrelerinin son âyetleriyle Hatim Duası İkinci Bölüm: Cevşen-i Kebir Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Bu duâ Peygamber Efendimize, Uhud Savaşı sırasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir. Üçüncü Bölüm: Evrâd-ı Kudsiye Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin (ks) tanzim ettiği Evrâd-ı Kudsiyenin yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bedîüzzaman Hazretleri, Şâh-ı Nakşibendin bu duâyı, Peygamberimizden (asm) mânâ âleminde ders aldığını belirtmektedir. Dördüncü Bölüm: Delâilin-Nur Peygamber Efendimize (asm) mânâ yönünden en mükemmel ve en câmî salâvâtları kapsayan bir duadır. Beşinci Bölüm: Sekîne Bediüzzamanın esmâ-i sitte-i meşhure olarak tâbir ettiği altı İsm-i Azamla birlikte bazı âyetlerin yer almaktadır. Altıncı Bölüm: Münâcât-ı Veysel-Karâni Veysel Karanî Hazretlerinin münâcâtı Yedinci ve Sekizinci Bölüm: Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam ve Duâ-i İsm-i Azam Cenâb-ı Hakkın pek çok ismi zikredilerek yapılan dualar Dokuzuncu Bölüm: Münâcâtül-Kurân Hazret-i Osmanın (ra) tanzim ettiği Münâcâtül-Kurândaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya ayetteki ifadelerden alınmıştır. Bediüzzaman bunun hakkında, Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi kudsîdir demektedir. Onuncu Bölüm: Tahmidiye Allahın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir. Onbirinci Bölüm: Kaside-i Celcelutiye Hz. Peygamberin nazım şeklinde Hz. Aliye yazdırdığı, aslı vahiy olan Celcelûtiye kasidesi Celcelûtiyenin Süryânice bedî (eşsiz güzel) anlamına geldiğini söyleyen Bediüzzaman, bu duânın pek çok sırları sakladığını, gelecek zamana baktığını, istikbalden ve hatta Risâle-i Nurdan haber verdiğini de ifade eder. (Mektûbât, s. 448) Onikinci ve Onüçüncü Bölüm: Ashabı Bedir ve Şüheda-i Uhud Cennetlik oldukları bizzat Resulü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tarafından müjdelemiş ve adları vesile kılınarak dua edilen Bedir Ashabı ve Uhud Şehitlerinin adları Ondördüncü Bölüm: Hülâsatül-Hülâsa Allahın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. Âyetül-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir demektedir. Onbeşinci Bölüm: Tazarru ve Niyaz Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatının Mesnev-i Nuriye mecmuasından alınmış dualarıdır.

ISBN : Baskı Tarihi : 2009-7 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Dualarla Manevi Şifa Reçeteleri (Dua-006)
Dualarla Manevi Şifa...
Arif Pamuk
0puan
Kenzül Arş Duası Havas ve Esrarı (Dua-009)
Kenzül Arş Duası Hav...
Arif Pamuk
0puan
Allah Dostlarından| İlahiler ve Dualar; İlahi: 005
Allah Dostlarından| ...
Arif Pamuk
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Kuran-ı Kerim
Kuran-ı Kerim
Hasan Alioğlu Konu : Kur`ân İncelemeleri
0,0puan
Büyük  Cevşen; Hizbul Envar
Büyük Cevşen; Hizbu...
Hasan Alioğlu Konu : Dua Kitapları
0,0puan
Büyük Cevşen ve Türkçe Açıklaması; (Bez Cilt)Hizb- ü Envari'l Hakaikı'n- Nuriye
Büyük Cevşen ve Türk...
Hasan Alioğlu Konu : Diğer
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com