Siz ne düşünüyorsunuz?

İrtikap Suçları; (5237 Sayılı TCK. 250)

Seçkin Yayıncılık

Selami Turabi

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (133 hit)

İçinde bulunduğumuz şu günlerde Türk Hukuk sistemi büyük bir sınav vermektedir. Çetelerle mücadelede kararlı gözüken yargı mensuplarına rağmen hala eski alışkanlıklarına devam etmek isteyen azımsanmayacak kadar çok insanın olduğunu görmekteyiz. Tam bağımsızlık mücadelesi veren yargı bakalım bu sınavı başarıyla verebilecek mi bunu zaman gösterecek. Ancak Yargı içinde de ciddi bir reforma ihtiyaç hissedilmektedir. Adalet dağıtılan kurumlardaki adaletsizliklerin biteceği konusunda kuşku duymamaktayım. Asıl bizleri üzen ise yargı reformu çalışmaları adı altında gerçek reform fırsatlarının bir bir kaçırılıyor olmasıdır. En basit örneği yeni yapılan adliye saraylarında soruşturma makamlarının başına tanınan fiziki ayrıcalık göze çarpmaktadır. Yargı denilince son sözü söyleyen mahkeme ve hakim akla gelirken bugünkü Türk yargı binaları projelerine bakıldığında yargının soruşturma makamının başı olan Cumhuriyet Başsavcılığı etrafında yapılandığı görülmektedir. Bu durum Yargının hassas dengesine ya kasıtlı bir müdahale ya da iyi niyetle yaklaşılmakla birlikte hassas yargı dengesinin bilinmemesine bağlamaktayız. Yargının önemi herhalde ilk insandan itibaren konuşulmuştur. Tüm kutsal kitaplarda, kimi felsefi ve hukuki eserlerde. Ancak bazı çevrelerce güçlü bir yargı hiç istenmemiştir. Bu çevreler kendi kurallarını koymayı seven mevcut kuralları istediği zaman ihlal edebilen genelde kirli emellerine kutsallık atfeden, halkı yığın sürü gören, derin veya sığ çeteler veya menfaat gurupları oldukları görülmektedir. Bu menfaat eksenli grupların içerisinde yer alan kamu görevlilerinin varlığı tarih boyunca olmuştur. Kamu görevlilerinin menfaat teminini cezalandıran hukuk sistemlerine bakıldığında bu mücadelenin çok eskilere dayandığı görülmektedir. İrtikap suçunun tarihi gelişim bölümü incelendiğinde kamu görevlilerinin işledikleri rüşvet veya irtikap gibi suçlarla mücadelenin roma hukuku dahil tüm eski hukuk sistemlerinde verildiği izahtan varestedir. Bu sebeple güncelliğini hiç kaybetmeyen kamu görevlilerinin işledikleri önemli suçlardan biri olan "irtikap suçları" adlı bu eser kaleme alınmıştır. Yine "irtikap suçları" Cumhuriyet tarihimiz boyunca müstakil olarak hiç incelenme-miştir. Öğretiye uygulamadan karar örnekleri aktararak uygulamada yer alan haberleri taşımak, uygulamaya öğretiden bilgiler sunarak Türk Hukuk sistemine ve camiasına faydalı olma gayemizden başka amacımız olmamıştır. İrtikap Suçları Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları * Öğreti ve Uygulamada Yer Alan Tüm Görüşler ve Yargı Kararları Işığında Anlatım * İrtikap - Rüşvet - Zimmet - Yağma - Dolandırıcılık - Görevi Kötüye Kullanma Suçu Farkları * Tarihi Gelişim ve Mukayeseli Hukuk Değerlendirmeleri * İrtikap Suçuyla İlgili Son Yargıtay Kararları (2008-1971)

ISBN : 9789750209482 Baskı Tarihi : 2009 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980)
Osmanlı-Türk Anayasa...
Bülent Tanör
0puan
İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması
İslam Hukukunda Hakk...
Saffet Köse
0puan
Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye
Avrupa İnsan Hakları...
Süleyman Dost
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Mala Zarar Verme Suçları; (5237 Sayılı Tck. 151 Vd.)
Mala Zarar Verme Suç...
Selami Turabi Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
İrtikap Suçları; (5237 Sayılı TCK. 250)
İrtikap Suçları; (52...
Selami Turabi Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com