Siz ne düşünüyorsunuz?

İtikadda Orta Yol

Klasik Yayınları

Ahmed Gazzali

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (154 hit)

İslâm düşünce tarihinin en etkili isimlerinden biri olan ve Hüccetü'l-İslâm unvanıyla tanınan Gazzâlî, ehl-i sünnet kelâmının önemli kaynaklarından olmakla birlikte geçmişte yeterince rağbet görmeyen İtikadda Orta Yol'da itikadî meseleleri aktarıp lehte ve aleyhte ortaya atılan fikirleri naklettikten sonra en doğru görüşün orta yola (iktisâd) bağlı olan ehl-i sünnet tarafından temsil edildiğinin altını çizer ve konuları hem aklî hem de naklî esaslar çerçevesinde izah eder. Bu bakımdan eser, mantık kurallarının itikadî konulara uygulandığı ilk eserlerden biridir. Gazzâlî'nin -kendi ifadesiyle- bu eserde ortaya koyduğu deliller, itikâdî/manevî hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hükmündedir ve bunu uygulayan doktorun (kelâmcı) yetenekli, sağlam görüşlü ve keskin zekâlı olması gerekir. Bu sebeple, eserin girişinde geniş bir metodoloji kısmına yer verir. Kısacası, İtikadda Orta Yol bir yandan yeterli miktarda kelâm bilgisine sahip olmak isteyenler için sahih itikadın çerçevesini belirlemekte, diğer taraftan, bid'at ve dalâletlere karşı çıkarak şüpheleri gidermek ve avamın itikadını savunmak isteyenlere kılavuzluk etmektedir.

ISBN : 9786055245030 Baskı Tarihi : 2013-1 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Hatıralar Işığında
Hatıralar Işığında
Safvet Senih
0puan
Güzel İnsanlar
Güzel İnsanlar
Mustafa Özdamar
0puan
Bir Nefes Sıhhat
Bir Nefes Sıhhat
Osman Öztürk
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Aşk'ın Halleri
Aşk'ın Halleri
Ahmed Gazzali Konu : Tasavvuf ve Tarikatlar
0,0puan
İtikadda Orta Yol
İtikadda Orta Yol
Ahmed Gazzali Konu : İslam Kültürü
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com