Siz ne düşünüyorsunuz?

Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları; Peçeleme ve Muvazaalı İşlemler

Seçkin Yayıncılık

Mine Toktaş

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (80 hit)

Günümüzde devletin vatandaşlarına sunmak zorunda olduğu hizmet çeşitliliği, kamu harcamalarının giderek artmasına neden olduğu gibi, kamu alacağının başarılı bir şekilde tahsilini daha da önemli hale getirmiştir. Bu çalışma; kamu borçlusunun, hükümsüz sayılan tasarruf ve işlemlerinin iptali ile üçüncü kişilere geçen malvarlığı hakkında cebri icra işlemlerinin devamı konularını kapsamaktadır. Biz, bu çalışmayla, kamu alacağının tahsilinde etkin bir yöntem olan tasarrufun iptali davasını bütün yönleriyle ele aldık. Çalışmamız giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, borçlunun çeşitli hukuki işlemlerle kamu alacağının tahsilini olanaksız hale getirmesi sorunu kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Birinci bölüm, "Kamu Alacağı ve Korunması" başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, kamu alacağı kavramı, 6183 Sayılı Kanun?un kapsamı, kamu alacağını güvence altına alan yöntemler açıklanmıştır. "Tasarrufun İptali Davası Kavramı" başlıklı ikinci bölümde tasarrufun iptali davasının hukuki niteliği hakkındaki görüşler ve davanın amacı yer almıştır. Dava koşulları, özellikle Yargıtay uygulamasıyla birlikte ele alınmıştır.Bölümün son konusu olan davanın kapsamında ise hakkında iptal davası açılabilecek işlemler ile iptal davası açılmasına gerek olmayan işlemler ayrıntısıyla incelenmiştir. Üçüncü bölüm, "İptale Tabi Tasarruflar" başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, 6183 Sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeye bağlı kalmak suretiyle davaya konu olan tasarruflar, uygulamaya yansıyan örnekleriyle birlikte incelenmiştir. "Yargılama Usulü ve Davanın Sonuçları" başlıklı dördüncü bölümde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu?na tabi olan tasarrufun iptali davasında yargılama usulü ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Bölümün son kısmı ise davanın sonuçlarına ilişkin olup davanın sabit olması halinde sonuçları, hukuki ve cezai boyutlarıyla birlikte incelenmiştir. Sonuç kısmı, baştan itibaren yapılan tespitler ile tasarrufun iptali davasının etkin bir şekilde uygulanmasına hizmet edebileceği düşünülen yasa değişikliği önerilerine yer verilerek çalışma sonlandırılmıştır. Tasarrufun İptali Davaları Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları * Kamu Alacağının Korunması Yöntemleri * Tasarrufun İptal Davasının Koşulları * İvazsız Tasarrufların İptali * Borçlunun Aciz Halinde Yaptığı Tasarrufların İptali * Kamu Alacaklarının Tahsiline Olanak Bırakmamak Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali * Yargılama Usulü * Tasarrufun İptali Davasının Sonuçlar

ISBN : 9789750209994 Baskı Tarihi : 2009-12 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980)
Osmanlı-Türk Anayasa...
Bülent Tanör
0puan
İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması
İslam Hukukunda Hakk...
Saffet Köse
0puan
Avrupa İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye
Avrupa İnsan Hakları...
Süleyman Dost
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları; Peçeleme ve Muvazaalı İşlemler
Kamu Alacağının Koru...
Mine Toktaş Konu : Hukuki Kitaplar
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com