Siz ne düşünüyorsunuz?

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama; ve Performans Esaslı Bütçeleme

Seçkin Yayıncılık

Coşkun Can Aktan

Puanlama :
(0.00)
Reyting Detayı : Gösterim : (208 hit)

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir. İyi bir kamu mali yönetimi için en başta hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın tesis edilmesi önem taşımaktadır. Kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında bu iki kavram kilit öneme sahip olmuştur. Ülkemizde de 1980'li yılların ortalarından itibaren genel olarak kamu yönetimi ve özel olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması yönünde reform ihtiyacı sıkça dile getirilmiş, ancak reformların uygulama sürecine geçirilmesi 1990'lı yıllarda ve özellikle 2000'li yıllarda mümkün olabilmiştir. Kamu maliyesinde reform olarak adlandırılabilecek yasal düzenlemeler 2003 yılı sonunda yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Bu kitap ülkemizde kamu mali yönetmininde stretejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusunda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Kitaba yazı yazmak üzere ağırlıklı olarak bürokrasiden seçkin uzmanlar davet edilmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları açısından son derece önemli rol ve görevlere sahip kurumlardır. Bu kamu idarelerinde çalışan ve konuyla birinci derecede ilgilenen değerli bürokratlara/uzmanlara bu kitaba yaptıkları değerli katkıları için teşekkürlerimi arz ediyorum. Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları * Kamu Yönetiminde İyi Yönetim İlkeleri * Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim * Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi * Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği * Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları * Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama * İç Kontrol * Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması * Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama * Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama * Perpormans Esaslı Bütçeleme Sistemi * 5018 Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme * Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemenin Alt Yapısı Olan Mali Yapıya İlişkin Bir Değerlendirme * OECD Ülkelerinde Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları * Kamu Yatırım Projelerinde Karar Alma ve Fayda-Maliyet Analizi

ISBN : 9789750203402 Baskı Tarihi : 2006 Çevirmen :
Benzer Kitaplar
Kurumcu İktisat
Kurumcu İktisat
Ömer Demir
0puan
İktisatta Yöntem Tartışmaları
İktisatta Yöntem Tar...
Ömer Demir
0puan
Refah Toplumu
Refah Toplumu
Mete Gündoğan
0puan
tüm liste için tıklayınız
Yazarın Diğer Kitapları
Altyapı Ekonomisi; Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme
0,0puan
Kirli Devletten Temiz Devlete
Kirli Devletten Temi...
Coşkun Can Aktan Konu : Devlet - Yönetim
0,0puan
Anayasal İktisat
Anayasal İktisat
Coşkun Can Aktan Konu : Anayasa - Mevzuat
0,0puan
tüm liste için tıklayınız
Kitabı satın alabileceğiniz yerler
kitapelinizde.com
Copyright © 2013 | Kitapokuyorum.com